Nästa möte är den 21/04 18H00

Nästa möte är den 21/04 18H00

Vi kommer att fokusera på att prata om bild, projekt och tema.

Varje mpnth kommer vi att ha ett tema för nästa möte.
Vi kommer också att ha ett mer långsiktigt tema.

Alla regler och avgifter förklaras under Årsmötet 12 maj.

Adressen är:

Alvik Kulturhus
Gustavslundsvägen 168A,
167 51 Bromma

 

The nex meeting is the 21/04 18H00

We will focus on talking about picture, project and thema.

Every mpnths we will have a thema for the next meeting.
We will also have a more long term thema.

All the rules and fee will be explain during the Årsmöte 12 of may.

The address is:

Alvik Kulturhus
Gustavslundsvägen 168A,
167 51 Bromma

Klubben öppnar igen!

Klubben öppnar igen!

Vi kommer att fokusera på att prata om bild, projekt och tema.

Varje mpnth kommer vi att ha ett tema för nästa möte.
Vi kommer också att ha ett mer långsiktigt tema.

Alla regler och avgifter förklaras under Årsmötet 12 maj.

Temat för nästa mötes 24 Mars: Porträtt

Adressen är:

Alvik Kulturhus
Gustavslundsvägen 168A,
167 51 Bromma

 

The club is re-open!

We will focus on talking about picture, project and thema.

Every mpnths we will have a thema for the next meeting.
We will also have a more long term thema.

All the rules and fee will be explain during the Årsmöte 12 of may.

The thema for the nex meeting 24 March: Portrait

The address is:

Alvik Kulturhus
Gustavslundsvägen 168A,
167 51 Bromma

INFORMATION

Till alla nya och gamla medlemmar.
Styrelsen informerar att under dessa rådande tider kommer det inte att hållas några möten i lokalen under 2020.
Men under hösten kommer vi att anorda några fotopromenader nån söndag givetvis med avstånd.
Information kommer med tid och plats.
Nu till det sorgliga UFS kommer att säga upp lokalen från och med den 1 oktober, detta betyder då att vi har kvar lokalen till den 30april sen måste vi städa ur och tömma våran del innan den 30 juni.
Detta betyder då att inga nya medlemmar tas in under 2020-2021
Ett avslutande årsmöte för 2019 samt2020 försöker vi att hålla i Mars 2021 om det tillåtes.
Dom medlemmar som vill vara kvar 2021 får en inbetalning som innefattar 4 månader av år 2021.
Styrelsen har beslutat att inte lägga ner föreningen för dessa motgångar men under tiden vi söker en ny lokal som passar oss så försöker vi att hyra in oss i någon kulturlokal i Stockholm och anordnar månadsmöten till hösten 2021men då utan mörkerrum.
Mera info kommer under 2020.
Med vänliga hälsningar Styrelsen.

Club Info

Dear members,
The board has decided to suspend all activities until the end of the month for the moment.
The lab is still open as usual.
We will let you know the new schedule later on.
For the new menbers who register before today we will organise en intro cours for them.

Concerning the menber who was already in the club in 2019 the fee 2020 is still due if you want to keep acces to the lab ( for reminder we will cancel the card access the 29th of Mars)

I hope we can resume soon.

Have a nice day

The board

4/03 Månadsmöte 18:30

Tematävling på temat MAT. Ta med EN bild. Berätta hur eller varför du tog den bilden.

Vem som helst kan dela med sig av något. Varje bidrag bör vara 5-15 minuter långt. Presentera något du har gjort, en bra fotobok, rekommendera en utställning, en kamera du har eller något annat fotografiskt.

ENGLISH

Monthly meeting. Information and photo mingle.
Theme contest on the theme FOOD. Bring ONE picture. Tell us how or why you took that picture.
Anyone can share something. Each contribution should last 5-15 minutes. Present something you have done, a photo book, recommend an exhibition, a camera you have or something else within photography.

VÄLKOMMEN – WELCOME

Medlemsavgift 2020 – Member fee 2020

Sista datum för att betala medlemsavgift för 2020 är den 27 Mars. Den som inte betalat då får en hård exit på sitt nyckelkort. Om betalning kommer in senare går det att ordna nyckelkort igen. Alla medlemmar som inte betalar senast angivet datum hamnar på en exitlista och förlorar tillgång till Facebookgruppen. Sen betalning ger dig naturligtvis tillgång till Facebook igen. Se avgifterna här

English

The last date to pay the member fee for 2020 is on Mars 27. Those who do not pay by then will have a hard exit on their key cards. If you pay later, you will have to apply for a key card once again. All members that do not pay in time will be added to an exit list and will lose access to our closed group on Facebook. Late payment will of course give you the Facebook access back. Find the fees here

5/02 Månadsmöte

Månadsmöte. Information och fotomingel.

Tematävling på temat FÖTTER. Ta med EN bild. Berätta hur eller varför du tog den bilden.
Vem som helst kan dela med sig av något. Varje bidrag bör vara 5-15 minuter långt. Presentera något du har gjort, en bra fotobok, rekommendera en utställning, en kamera du har eller något annat fotografiskt.

ENGLISH

Monthly meeting. Information and photo mingle.
Theme contest on the theme FOOT. Bring ONE picture. Tell us how or why you took that picture.
Anyone can share something. Each contribution should last 5-15 minutes. Present something you have done, a photo book, recommend an exhibition, a camera you have or something else within photography.

VÄLKOMMEN – WELCOME

22 Jan 18:30 Bildprat

Ikväll, ta med en (eller fler) bild (er) du vill prata om och hyr ut till de andra kritikerna.
detta är en bra process för att lära sig och tänka om hur egen fotografering.

Ses ikväll

 

Tonight, bring a (or more) picture(s) you want to talk about and lease to the other critics.
this is a good process to learn and rethink how own photography.

See you tonight