Kallelse till årsmöte 1/4

Kallelse till årsmöte 2015 för föreningen Analogfotograferna Stockholm.

Datum: 1 april 2015
Tid: 18:00
Plats: Polhemsgatan 38
(med reservation för ev. ändringar)

Senast den 25 mars ska motioner skickas till styrelsen via e-post eller formuläret nedan (formulär borttaget eftersom motionsanmälan är stängd).
Senast den 25 mars ska valberedningens arbete vara klart.