Ungdomsaktivitet på onsdag

På grund av det fantastiska vädret … På onsdag 18:00 gör vi en mörkrumsession.
Det kommer att gå från nybörjare till avancerad.
Så ta med några negativ !!!