Onsdag 22 november kl 18:00 ska vi göra flytande emulsion

På onsdag 22 november kl 18:00 ska vi göra flytande emulsion.
Britt och Micke kommer att göra en presentation och genomgång av foto emulision på olika material och genomförande av de olika arbetsmomenten.
See you on Wednesday