Medlemskap för 2018

Hej medlemmar nu är det det dags att förnya ert medlemskap för 2018 betalning ska ske senast den 28 februari.
Märk inbetalningen med namn och vilken grad av medlemskap som ni önskar.

Medlemsavgifter:
Silvermedlem (inklusive mörkrum): 600 kr/år
Basmedlem (ej mörkrum): 300 kr/år
Pensionärer inklusive mörkrum: 300 kr/år (från och med det år man fyller 65)
Ungdomsmedlem inklusive mörkrum: 0 kr/år (till och med det år man fyller 25)

Bankgiro: 572-7268

Mvh.
Ordförande Analogfotograferna Stockholm