Kallelse till årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte 2018 för föreningen Analogfotograferna Stockholm

Datum: onsdag 14 mars 2018
Tid: 18:30
Motioner
Preliminär dagordning

Välkomna!
Hälsar styrelsen Analogfotograferna Stockholm
Thomas L, Micke, Thomas M, Jenny och Brice