2 Maj kl 19 Månadsmöte med jubileumsfika

Det är dags för ett månadsmöte igen. Eftersom vi firar 5-årsjubileum  dagen innan bjuder vi på fika. Utöver de sedvanliga punkterna så kommer Mikael Gustafsson att presentera hur man använder flytande emulsion för att göra nästan vilken yta som helst känslig för ljus.

Det blir också BILDTÄVLING. Det har varit skralt med bilder på de senaste bildtävlingarna. Ta med och visa en bild från ditt fotografiska arbete. Vi andra vill se vad som pågår i mörkrummet.

It’s time for another monthly meeting. Since we are celebrating a 5 year jubilee we will have ”fika”. Apart from all the regular matters, Mikael Gustafsson will present how to use liquid emulsion to make almost any surface sensitive to light.

There will also be a PICTURE COMPETITION. The last times have been very poor of participants. Please bring a picture and show your photographic work. All others want to know what is going on in the darkroom.

Nya och gamla medlemmar är varmt VÄLKOMNA!
New and old members are warmly WELCOME!