16 Maj kl. 18.00 Föreläsning om platinumkopiering – Lecture about platinum printing

Leif föreläser om platinumkopiering.

Leif holds a lecture about platinum printing.