9 Maj Kl 18.00 Öppen onsdag – Open Wednesday

Det här är en kväll då alla som kommer kan dela med sig till alla om vad som helst som rör fotografi. Ta med en fotobok som du gillar och prata om den. Berätta om ett projekt du håller på med. Presentera en kamera. Berätta en historia  med fotografisk anknytning. Fråga om råd. Kort sagt vad som helst med anknytning till vår hobby. Endast fantasin sätter gränsen.
Välkommen att dela med dig av dina fotografiska erfarenheter!

This is the night when anybody who participate can share anything about photography. Bring a photobook that you like and talk about it. Share a project you are doing right now. Present a camera. Tell a story with connection to photography. Ask for advice. In short, anything regarding our hobby. Only your imagination sets the limit.
Welcome to share out of your photographic experience!