Hösten startar den 15 augusti – Autumn starts at August 15

Den 15 augusti kl 19:00 startar vi höstens verksamhet med ett månadsmöte på Polhemsgatan 38. Det blir bildtävling som vanligt. Thomas Meldert presenterar en östtysk kamera från 1964 och diabilder tagna med den. Håll i er, kvalitetsbilder utlovas.

On August 15 at 19:00 we start the autumn activities with a monthly meeting at Polhemsgatan 38. There will be a picture competition as usual. Thomas Meldert will present an Eastern German camera of 1964 and slide pictures taken with it. Hold on tight, quality pictures promised.