5 September kl 19:00 Månadsmöte – Month meeting

Dags för månadsmöte igen. Nya och gamla medlemmar välkomna. Klubbinformation. Bildtävling (1 bild/deltagare) och ett kort föredrag av Thomas Lönnegren.

Välkomna

It’s time for a month meeting again. New and old members are welcome.
Club information. Picture contest (1 pic/participant) and a short lecture by Thomas Lönnegren.

Välkomna – Welcome