12 september kl 18 Utefoto/workshop lumen print

12 september kl 18 samlas vi på Polhemsgatan 38 för en workshop om lumen print. Delar av workshopen kommer att vara utomhus. Brice Etienne beskriver metoden och låter oss pröva.

12 September at 18.00 we gather at Polhemsgatan 38 for a workshop about lumen print. The workshop will partly be outdoors. Brice Etienne explains the method and let us try in practice.