Medlemsavgifter 2019

Styrelsen har beslutat om medlemsavgifter för 2019. Klicka på Bli medlem-länken i högra kolumnen för att se de nya avgifterna.

The board have decided on member fees for 2019. Click on the Bli medlem link in the right column to see the new fees.