31 oktober 18.00 Ungdomskväll – Youth night

Ungdomskvällarna fortsätter med olika aktiviteter.

Välkommen att kolla vad som pågår. I synnerhet om du är 25 år gammal eller yngre.

Youth nights continues with different activities.

Welcome to check what is going on. Especially if you are 25 years old or younger.