Påminnelse – TEMA-tävlingen – Reminder – THEME competition

Det är fortfarande en dryg månad kvar till TEMA-tävlingen den 7 november. Temat är RÖRELSE
Max 3 bilder per deltagare
Alla bilder på papper
Vinnaren får 10 poäng, 2:an får 5 poäng och 3:an får 3 poäng i årets klubbtävling.

It is still over a month until the THEME competition on November 7.
The theme is MOVEMENT
Max 3 pictures per participant
All pictures on paper
The winner gets 10 points, 2nd gets 5  points and 3rd gets 3 points in this years club championship.