PROGRAMÄNDRING – CHANGE IN PROGRAM

Föreläsningen den 24 oktober är inställd. Den kommer att ersättas av utefotografering. Mer info kommer nästa vecka.

The lecture on october 24 is cancelled. It will be replaced by outdoor photography. More info next week.