5 december kl 19.00 Månadsmöte – Month meeting

Månadsmöte med info, bildtävling och fotomingel. Nya medlemmar som betalat medlemsavgiften före 1 december är välkomna.
Kameraloppis i slutet av mötet.

Month meeting with info, picture contest and photo mingle. New members that paid the member fee before 1 December are welcome.
Camera flea market at the end of the meeting.

Välkomna – Welcome