MEDLEMSSTOPP – MEMBERSHIP STOP

Styrelsen har beslutat att inte acceptera nya medlemmar fr o m 1 december 2018. Det går bra att ansöka om basmedlemskap (300 kr för resten av året inklusive 2019) fram till dess. Sedan är det ovillkorligen stopp. Om du blir basmedlem nu kan du uppgradera till silvermedlem (med mörkrumsaccess) efter den 1 april 2019 och gå introduktionskursen.

ENGLISH

The board have decided not to accept new members as of 1 December 2018. It is ok to apply for a basic membership (300 kr for the rest of  the year including 2019) until then. Then there is an unconditional stop. If you apply for a basic membership now you can upgrade to a silver membership (with darkroom access) after the 1st of April and take  the introduction course.