12 december 18.00 Terminsavslutning – Term ending

18.00 Terminsavslutning på Polhemsgatan 38
Term ending at Polhemsgatan 38

Föreläsning av Jan Unemo. Bildtävling och fotomingel. Fika

Lecture by Jan Unemo. Picture contest and photo mingle. Fika

Välkomna – Welcome