Aktivitetsgrupper – Activity groups

Någon form av aktivitetsgrupper har några föreslagit. Styrelsen ställer sig MYCKET positiv till denna idé men tänker inte starta några från styrelsen. Alla medlemmar kan starta en grupp, tillfälligt eller mer permanent. Skriv om din idé till aktivitet på Facebook eller maila den till sekreteraren så kommer den upp på hemsidan. Inriktningen bestämmer ni själva.

English

Some sort of activity groups have been suggested by some members. The board is VERY positive  to the idea but will not organise anything from the board. All members can start a group, temporary or more permanent. Write about your idea on Facebook or mail the secretary that will put it up at the home page. YOU decide yourself what it is about.