Behov av introledare – Need for intro leaders

Vi har brist på ledare till introkurserna och söker därför flera som kan ställa upp. Alla som har jobbat i mörkrummet är potentiella kursledare. Kom ihåg att en kurskväll belönas med två st svartvita filmer i format 120 eller 135. Anmäl er till Brice Etienne. Introkurserna återupptas efter den 1 april.

English

We lack some leaders for the intro courses and seeks some more to engage in the task. All that has been working in the darkroom are potential leaders for the course. Please have in mind that one session is awarded with two rolls of 120 or 135 black and white film. Apply to Brice Etienne. The intro courses are resumed after 1 April.