NYHET 2019 – NEW 2019

Nästa år kommer varje bildtävling på månadsmöten att vara en TEMA-tävling. Vi kör med en bild per deltagare och poängutdelningen som vi haft på våra TEMA-tävlingar, d v s 10p till vinnaren, 5p till tvåan och 3p till trean.
Första månadsmötet den 16 januari har temat HÖFTSKOTT

ENGLISH

Next year every picture contest at month meetings will be a THEME contest. We will run with one picture per participant and point rewards as earlier on Theme contests, that is 10p to the winner, 5p to the second and 3p to the third.
First month meeting at 16 January will have the theme HIP SHOT