PROGRAMÄNDRING – PROGRAM CHANGE

Den 13 mars byter vi programmet till ÖPPEN  ONSDAG.

Då delar vi med oss av våra fotografiska erfarenheter, misslyckanden och framgångar eller något av allmänt intresse. Thomas M kommer att  prata om sina erfarenheter om toning i ca 15 minuter. Välkommen att dela DINA erfarenheter.

On March 13 we alter the program to OPEN WEDNESDAY.

It’s a night where we share out of our photographic experiences, failures and successes or other of common interest. Thomas M will talk about his experience with toning for ca 15 minutes. Welcome to share YOUR experience.