20 mars kl 18.30 ÅRSMÖTE – ANNUAL MEETING

Årsmöte med sedvanliga ärenden. Dessutom kommer vi att diskutera framtiden i nuvarande lokaler. Servering.

Annual meeting with the usual matters. In addition we will discuss the future in our present location. Refreshments.

VÄLKOMNA – WELCOME