27 mars kl 18.00 Ungdomskväll – Youth night

För dig som är 25 år eller yngre. Kom och lyssna, lär eller dela med dig.

For you who is 25 years or younger. Come and listen, learn or share.

Välkommen – Welcome