3 April kl 19.00 Månadsmöte – Month meeting

Månadsmöte. Information och fotomingel.
Tematävling på temat DJUR. Ta med EN bild.
Vem som helst kan dela med sig av något. Varje bidrag bör vara 5-15 minuter långt. Presentera något du har gjort, en bra fotobok, rekommendera en utställning, en kamera du har eller något annat fotografiskt.

ENGLISH

Month meeting. Information and photo mingle.
Theme contest on the theme ANIMAL. Bring ONE picture.
Anyone can share something. Each contribution should last 5-15 minutes. Present something you have done, a photo book, recommend an exhibition, a camera you have or something else within photography.

VÄLKOMMEN – WELCOME