10 april kl 18.00 UTEFOTO – OUTDOOR PHOTOGRAPHY

Vi samlas vid Medborgarplatsen, uppgång Björns Trädgård. Från Medborgarplatsen kan vi gå Götgatan norrut mot Hökens Gata och sedan österut mot Renstiernas gata, genom ett historiskt Stockholm med arkitektur och miljöer från 1600 och framåt. Bellman bodde här under en period. August Strindbergs genombrottsroman började här. Stockholms bödel bodde här tills han själv avrättades 1650. Vi kan beundra utsikten över staden från Katarinahissen, Mosebacke terassen, Höga stigen, Katarina Kyrkobacke och många andra platser. När sedan trötthet kommer krypande finns möjlighet till After Foto i stort sett i varje gathörn.

Kom ihåg att göra bilder från denna kväll till månadsmötet den 8 maj.

ENGLISH

Meeting point at Medborgarplatsen, exit Björns trädgård.
From the crowded Götgatan we can go East towards Renstiernas gata through a historical Stockholm with architecture and surroundings from 1600 and onward. Bellman lived here for a period. August Strindbergs debut novel started here. The executioner of Stockholm lived here until his own execution in 1650. We can admire the view from Katarinahissen, Mosebacketerassen, Höga stigen, Katarina kyrkbacke and many other places. As tiredness comes creeping on us there are opportunities for After Photo practically in every corner.

Remember to make pictures from this night for the month meeting at May 8.

Fredrik Norberg