6 Nov kl 18.30 Månadsmöte – double exposure

Hej there! We are going to have a monthly meeting in the beginning of November.

 

Månadsmöte. Information och fotomingel.
Tematävling på temat DUBBEL EXPONERING. Ta med EN bild. Berätta hur eller varför du tog den bilden och vad du tycker om ta självporträtt.
Vem som helst kan dela med sig av något. Varje bidrag bör vara 5-15 minuter långt. Presentera något du har gjort, en bra fotobok, rekommendera en utställning, en kamera du har eller något annat fotografiskt.

ENGLISH

Monthly meeting. Information and photo mingle.
Theme contest on the theme DOUBLE EXPOSURE. Bring ONE picture. Tell us how or why you took that picture and what you think about taking self-portraits.
Anyone can share something. Each contribution should last 5-15 minutes. Present something you have done, a photo book, recommend an exhibition, a camera you have or something else within photography.

VÄLKOMMEN – WELCOME