18 Dec kl 18.30 Slutmöte – darkness

The last meeting of this year will be on Wednesday the 18th

Månadsmöte. Information och fotomingel.
Tematävling på temat MÖRKER. Ta med EN bild. Berätta hur eller varför du tog den bilden och vad du tycker om ta självporträtt.
Vem som helst kan dela med sig av något. Varje bidrag bör vara 5-15 minuter långt. Presentera något du har gjort, en bra fotobok, rekommendera en utställning, en kamera du har eller något annat fotografiskt.

ENGLISH

Monthly meeting. Information and photo mingle.
Theme contest on the theme DARKNESS. Bring ONE picture. Tell us how or why you took that picture and what you think about taking self-portraits.
Anyone can share something. Each contribution should last 5-15 minutes. Present something you have done, a photo book, recommend an exhibition, a camera you have or something else within photography.

VÄLKOMMEN – WELCOME