Klubben öppnar igen!

Klubben öppnar igen!

Vi kommer att fokusera på att prata om bild, projekt och tema.

Varje mpnth kommer vi att ha ett tema för nästa möte.
Vi kommer också att ha ett mer långsiktigt tema.

Alla regler och avgifter förklaras under Årsmötet 12 maj.

Temat för nästa mötes 24 Mars: Porträtt

Adressen är:

Alvik Kulturhus
Gustavslundsvägen 168A,
167 51 Bromma

 

The club is re-open!

We will focus on talking about picture, project and thema.

Every mpnths we will have a thema for the next meeting.
We will also have a more long term thema.

All the rules and fee will be explain during the Årsmöte 12 of may.

The thema for the nex meeting 24 March: Portrait

The address is:

Alvik Kulturhus
Gustavslundsvägen 168A,
167 51 Bromma