Nästa möte är den 21/04 18H00

Nästa möte är den 21/04 18H00

Vi kommer att fokusera på att prata om bild, projekt och tema.

Varje mpnth kommer vi att ha ett tema för nästa möte.
Vi kommer också att ha ett mer långsiktigt tema.

Alla regler och avgifter förklaras under Årsmötet 12 maj.

Adressen är:

Alvik Kulturhus
Gustavslundsvägen 168A,
167 51 Bromma

 

The nex meeting is the 21/04 18H00

We will focus on talking about picture, project and thema.

Every mpnths we will have a thema for the next meeting.
We will also have a more long term thema.

All the rules and fee will be explain during the Årsmöte 12 of may.

The address is:

Alvik Kulturhus
Gustavslundsvägen 168A,
167 51 Bromma