Club Info

Dear members,
The board has decided to suspend all activities until the end of the month for the moment.
The lab is still open as usual.
We will let you know the new schedule later on.
For the new menbers who register before today we will organise en intro cours for them.

Concerning the menber who was already in the club in 2019 the fee 2020 is still due if you want to keep acces to the lab ( for reminder we will cancel the card access the 29th of Mars)

I hope we can resume soon.

Have a nice day

The board

4/03 Månadsmöte 18:30

Tematävling på temat MAT. Ta med EN bild. Berätta hur eller varför du tog den bilden.

Vem som helst kan dela med sig av något. Varje bidrag bör vara 5-15 minuter långt. Presentera något du har gjort, en bra fotobok, rekommendera en utställning, en kamera du har eller något annat fotografiskt.

ENGLISH

Monthly meeting. Information and photo mingle.
Theme contest on the theme FOOD. Bring ONE picture. Tell us how or why you took that picture.
Anyone can share something. Each contribution should last 5-15 minutes. Present something you have done, a photo book, recommend an exhibition, a camera you have or something else within photography.

VÄLKOMMEN – WELCOME

Medlemsavgift 2020 – Member fee 2020

Sista datum för att betala medlemsavgift för 2020 är den 27 Mars. Den som inte betalat då får en hård exit på sitt nyckelkort. Om betalning kommer in senare går det att ordna nyckelkort igen. Alla medlemmar som inte betalar senast angivet datum hamnar på en exitlista och förlorar tillgång till Facebookgruppen. Sen betalning ger dig naturligtvis tillgång till Facebook igen. Se avgifterna här

English

The last date to pay the member fee for 2020 is on Mars 27. Those who do not pay by then will have a hard exit on their key cards. If you pay later, you will have to apply for a key card once again. All members that do not pay in time will be added to an exit list and will lose access to our closed group on Facebook. Late payment will of course give you the Facebook access back. Find the fees here

5/02 Månadsmöte

Månadsmöte. Information och fotomingel.

Tematävling på temat FÖTTER. Ta med EN bild. Berätta hur eller varför du tog den bilden.
Vem som helst kan dela med sig av något. Varje bidrag bör vara 5-15 minuter långt. Presentera något du har gjort, en bra fotobok, rekommendera en utställning, en kamera du har eller något annat fotografiskt.

ENGLISH

Monthly meeting. Information and photo mingle.
Theme contest on the theme FOOT. Bring ONE picture. Tell us how or why you took that picture.
Anyone can share something. Each contribution should last 5-15 minutes. Present something you have done, a photo book, recommend an exhibition, a camera you have or something else within photography.

VÄLKOMMEN – WELCOME

22 Jan 18:30 Bildprat

Ikväll, ta med en (eller fler) bild (er) du vill prata om och hyr ut till de andra kritikerna.
detta är en bra process för att lära sig och tänka om hur egen fotografering.

Ses ikväll

 

Tonight, bring a (or more) picture(s) you want to talk about and lease to the other critics.
this is a good process to learn and rethink how own photography.

See you tonight

15 Jan kl 18.30 Månadsmöte

Månadsmöte. Information och fotomingel.
Tematävling på temat VINTER. Ta med EN bild. Berätta hur eller varför du tog den bilden.
Vem som helst kan dela med sig av något. Varje bidrag bör vara 5-15 minuter långt. Presentera något du har gjort, en bra fotobok, rekommendera en utställning, en kamera du har eller något annat fotografiskt.

ENGLISH

Monthly meeting. Information and photo mingle.
Theme contest on the theme WINTER. Bring ONE picture. Tell us how or why you took that picture.
Anyone can share something. Each contribution should last 5-15 minutes. Present something you have done, a photo book, recommend an exhibition, a camera you have or something else within photography.

VÄLKOMMEN – WELCOME

Onsdag 21 18:00

Hej medlemmar förslag till utekväll den 21 mars att vi möts upp i Hökarängen centrum för kvällfoto. Där kan göras s/v eller färg det är Stockholms mest neon prydda centrum.