25 April Ungdomskväll kl 18

Ungdomssamling på Polhemsgatan 38.
Youth gathering at Polhemsgatan 38.

Om du är yngre än 26 år och intresserad av den klassiska fotografin (analoga) så är du välkommen att besöka oss för att se hur det går till. Det är ett bra tillfälle att ansluta sig som medlem.
If you are younger than 26 and interested in classiscal photography (analog) you are welcome to visit us and view how we do it. It is a good opportunity to join as a member.

Onsdag 18 april kl 18.00 Kvällsfotobilder

Vi presenterar och samtalar om de bilder som togs på kvällsfotosessionen i Hökarängen den 21  mars. Även om du inte var med och tog egna bilder är du välkommen att delta i visningen och samtalet.

We present and discuss the pictures taken on the night photo session at Hökarängen on March 21. Even if you wasn’t there and took your own pictures you are welcome to view and discuss the result.

Föresläsning om Solarisation Onsdag 11 april kl 18.00

Brice Etienne vägleder oss om hur man gör solarisation.