Hösten startar den 15 augusti – Autumn starts at August 15

Den 15 augusti kl 19:00 startar vi höstens verksamhet med ett månadsmöte på Polhemsgatan 38. Det blir bildtävling som vanligt. Thomas Meldert presenterar en östtysk kamera från 1964 och diabilder tagna med den. Håll i er, kvalitetsbilder utlovas.

On August 15 at 19:00 we start the autumn activities with a monthly meeting at Polhemsgatan 38. There will be a picture competition as usual. Thomas Meldert will present an Eastern German camera of 1964 and slide pictures taken with it. Hold on tight, quality pictures promised.

Tematävlingen i höst – The Theme competition this autumn

Den 7 november har vi tematävling på temat RÖRELSE
Ha detta i åtanke medan du fotograferar under sommaren och hösten. Hur vill du tolka temat? Släpp loss din fantasi och visa dina bilder i november.

On November 7 we have the theme competition on the theme MOVEMENT
Bear this in mind during your Summer and Autumn photography. How will you read the theme? Release your imagination and show your pictures in November.

Lördag 26 Maj kl 16.00 SOMMARFEST – SUMMER PARTY

Klockan 16.00 tänder vi grillen i Ivar Lo’s park på Bastugatan på Söder.
At 16:00 we start the grilling in Ivar Lo park at Bastugatan at Söder.

Föreningen bjuder på vegansk korv, köttkorv och vill någon äta något annat så är det bara att ta med. Ta med den dricka du föredrar.
Alla får gärna ta med sig vänner och familj.

The club offers vegan or meat hot dogs and if someone want something else to eat, just bring it. Bring your own pereferred drink.
All may bring friends and family.

23 Maj kl 18.00 Utefoto – Outdoor photography

Utflyktsgruppen har beslutat att vi träffas och fotograferar i Vällingby centrum. Samling vid fontänen framför SF biografen Fontänen (till höger om T-banans utgång mot torget). Det finns gott om restauranger att avsluta dagen på. Gatufotografi och arkitektur finns i centrum. Någon km söderut kan man utöva naturfotografi i Grimsta naturreservat. Välkomna!

The excursion comittee have decided that we gather for photography in Vällingby centre. We meet up at the fountain in front of the cinema SF Fontänen (to the right from the metro exit towards the square). There are plenty of restaurants where we can gather by the end of the day. Street photography and architecture is available in the centre. About one km south you can practice nature photography in Grimsta nature reservation. Welcome!

9 Maj Kl 18.00 Öppen onsdag – Open Wednesday

Det här är en kväll då alla som kommer kan dela med sig till alla om vad som helst som rör fotografi. Ta med en fotobok som du gillar och prata om den. Berätta om ett projekt du håller på med. Presentera en kamera. Berätta en historia  med fotografisk anknytning. Fråga om råd. Kort sagt vad som helst med anknytning till vår hobby. Endast fantasin sätter gränsen.
Välkommen att dela med dig av dina fotografiska erfarenheter!

This is the night when anybody who participate can share anything about photography. Bring a photobook that you like and talk about it. Share a project you are doing right now. Present a camera. Tell a story with connection to photography. Ask for advice. In short, anything regarding our hobby. Only your imagination sets the limit.
Welcome to share out of your photographic experience!

2 Maj kl 19 Månadsmöte med jubileumsfika

Det är dags för ett månadsmöte igen. Eftersom vi firar 5-årsjubileum  dagen innan bjuder vi på fika. Utöver de sedvanliga punkterna så kommer Mikael Gustafsson att presentera hur man använder flytande emulsion för att göra nästan vilken yta som helst känslig för ljus.

Det blir också BILDTÄVLING. Det har varit skralt med bilder på de senaste bildtävlingarna. Ta med och visa en bild från ditt fotografiska arbete. Vi andra vill se vad som pågår i mörkrummet.

It’s time for another monthly meeting. Since we are celebrating a 5 year jubilee we will have ”fika”. Apart from all the regular matters, Mikael Gustafsson will present how to use liquid emulsion to make almost any surface sensitive to light.

There will also be a PICTURE COMPETITION. The last times have been very poor of participants. Please bring a picture and show your photographic work. All others want to know what is going on in the darkroom.

Nya och gamla medlemmar är varmt VÄLKOMNA!
New and old members are warmly WELCOME!

25 April Ungdomskväll kl 18

Ungdomssamling på Polhemsgatan 38.
Youth gathering at Polhemsgatan 38.

Om du är yngre än 26 år och intresserad av den klassiska fotografin (analoga) så är du välkommen att besöka oss för att se hur det går till. Det är ett bra tillfälle att ansluta sig som medlem.
If you are younger than 26 and interested in classical photography (analog) you are welcome to visit us and view how we do it. It is a good opportunity to join as a member.