Styrelse, ansvarsområden och lokalinfo

Styrelse mm
Mikael Gustafsson (ordf)
Thomas Meldert (sekreterare)
Jenny Renhuldt (kassör)
Brice Etienne
Sara Joelsson

Suppleanter: Lars-Erik Hedendahl och Thomas Lönnegren
Valberedning: Jesper Hedin och Britt Svensson
Revisor: Elizabeth de Galán

Medlemsregistrator
Sara Joelsson

Mörkrumsgrupp
Fredrik Norberg (sammankallande), Simon Smårs och Johan Lindgren

Utflyktsgrupp
Jesper Hedin och Fredrik Norberg

Utställningsgrupp
Mikael Gustafsson, Lars-Erik Hedendahl och Richard Levitte

Lokalinfo
Klubblokalens adress är Polhemsgatan 38. För att komma in i genom ytterdörren behöver man en portkod, även om det brukar gå bra att knacka på dörr eller fönster också. Fråga närmaste klubbmedlem om du inte har koden. Det går även att ringa in till lokalen på telefon 08-107700.

Nyckelkort
Nyckelkortsansvarig är Brice Etienne. För att komma in i lokalen på egen hand, exempelvis för att använda mörkrummet, behöver man ett nyckelkort. Ta kontakt med nyckelkortsansvarig om du behöver ordna ett nyckelkort, förslagsvis i samband med ett månadsmöte. Du behöver ta med eget kort med magnetremsa, exempelvis ett Ica- eller Visakort. Roos kan uppdatera existerande nyckelkort, men inte göra nya kort. Hör av dig via Facebook eller här på hemsidan om du behöver kontaktuppgifter till nyckelkortansvariga.

Observera att du måste ha gått mörkrumsintro innan du kan få ett nyckelkort. Medtag ditt ”introkort” underskrivet av handledare, med tillhörande nyckelkvittensblankett. Och som sagt, ett eget kort med magnetremsa.