Styrelse, ansvarsområden och lokalinfo 2018

Styrelse
Mikael Gustafsson (ordf)
Thomas Lönnegren (vice ordf)
Thomas Meldert (sekr)
Brice Etienne (kassör)
Suppleanter
Mats Eriksson och Fredrik Norberg
Valberedning
Jesper Hedin och Britt Svensson
Revisor
Elizabeth de Galán
Medlemsregistrator
Thomas Lönnegren
Mörkrumsgrupp
Fredrik Norberg, Johan Lindgren och Mats Eriksson
Utflyktsgrupp
Fredrik Norberg och Michal Bodnár
Utställningsgrupp
Mikael Gustafsson, Thor Amdahl, Thomas Lönnegren, Cathrine Hedborg, Christer Brandt och Irem Undeger
Ungdomsgrupp
Brice Etienne, Patrik Roos och Mikael Gustafsson
Lokalinfo
Klubblokalens adress är Polhemsgatan 38. För att komma in i genom ytterdörren behöver man en portkod, även om det brukar gå bra att knacka på dörr eller fönster också. Fråga närmaste klubbmedlem om du inte har koden. Det går även att ringa in till lokalen på telefon 08-107700.
Nyckelkort
Nyckelkortsansvarig är Brice Etienne. För att komma in i lokalen på egen hand, exempelvis för att använda mörkrummet, behöver man ett nyckelkort. Ta kontakt med nyckelkortsansvarig om du behöver ordna ett nyckelkort, förslagsvis i samband med ett månadsmöte. Du behöver ta med eget kort med magnetremsa, exempelvis ett Ica- eller Visakort. Roos kan uppdatera existerande nyckelkort, men inte göra nya kort. Hör av dig via Facebook eller här på hemsidan om du behöver kontaktuppgifter till nyckelkortansvariga.

Observera att du måste ha gått mörkrumsintro innan du kan få ett nyckelkort. Medtag ditt ”introkort” underskrivet av handledare, med tillhörande nyckelkvittensblankett. Och som sagt, ett eget kort med magnetremsa.