Bli medlem

Vill du bli medlem? Då är du välkommen att besöka ett månadsmöte för att bekanta dig med föreningen och våra medlemmar. Vi har månadsmöte en onsdag i månaden. Datum för nästa månadsmöte hittar du i vår kalender. Kolla efter aktiviteter med titeln ”Månadsmöte” – det är de tillfällen vi välkomnar nya medlemmar som vill besöka oss.

Månadsmötena hålls oftast i vår lokal på Polhemsgatan 38, dörren märkt ”Unga forskare”. Ring på klockan för att bli insläppt. Du kan också ringa in till lokalen på telefon 08-107700. Observera att mötena ibland hålls på annan plats, dubbelkolla i kalendern först.

Ingen föranmälan behövs! Men självklart är du välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Om du är ungdom (max 25) kan du istället börja med att gå på ett av våra ungdomsmöten. För information om ungdomsaktiviteter, se kalendern eller kontakta oss för info.

När du varit på ett första möte kan du gå med i föreningen formellt enligt instruktionerna nedan.

Medlemsavgifter 2019

  • Silvermedlem (inklusive mörkrum): 2000 kr/kalenderår
  • Pensionär (inklusive mörkrum): 1000 kr/kalenderår (från och med det år man fyller 65)
  • Ungdomsmedlem (inklusive mörkrum): 0 kr/kalenderår (till och med det år man fyller 25)
  • Basmedlem (ej mörkrum): 300 kr/kalenderår

För den som blir medlem under november och december gäller nästa kalenderårs medlemsavgift inklusive november och december.

Betalas senast 28 februari om du redan är medlem.

Bli medlem – checklista

  1. Gå på ett månadsmöte eller ungdomsmöte (om du är 25 år eller yngre). Dagar och tider hittar du i kalendern.
  2. Betala medlemsavgiften enligt ovan till Analogfotograferna Stockholms bankgiro 572-7268. Skriv ditt namn i meddelandefältet så vi vet vem betalningen gäller.
  3. Fyll i en ansökan om medlemskap
  4. Gå med i vår Facebookgrupp (valfritt)