Vårt mörkrum

Medlemmar i Analogfotograferna Stockholm har tillgång till ett välutrustat mörkrum i anslutning till klubblokalen på Polhemsgatan 38, centralt i Stockholm. I mörkrummet finns möjlighet att framkalla och kopiera allt från småbild upp till 5×7″ negativ.

Det finns totalt 6-7 förstoringsapparater, en stor arkivskölj, en fiberspapperstork, en plastpapperstork, samt en mängd framkallningsdosor och mätglas för kemi. Det finns även avfallsdunkar för kasserad kemi som föreningen fraktar till återvinningscentral vid behov.

Klubben tillhandahåller även en uppsättning standardkemi för framkallning och kopiering, samt ett antal förpackningar papper av varierande kvalitet. Dessa papper är främst avsedda för nybörjare. Medlemmar får förvara en mindre mängd privata papper i mörkrummet på angiven plats. För mer info se länkar nedan. Övrig egen utrustning såsom kemi med mera får inte förvaras i mörkrummet.

» Pappersförvaring i mörkrummet
» Maskiner och övrig utrustning
» Kemi

20444263121_1014b77ec2_k

20411793896_4bc7838591_k

20249958620_5c7f308ea6_k

19817097853_d4c2208e5e_k

20250004928_467be4a2ce_k