Påminnelse – TEMA-tävlingen – Reminder – THEME competition

Det är fortfarande en dryg månad kvar till TEMA-tävlingen den 7 november. Temat är RÖRELSE
Max 3 bilder per deltagare
Alla bilder på papper
Vinnaren får 10 poäng, 2:an får 5 poäng och 3:an får 3 poäng i årets klubbtävling.

It is still over a month until the THEME competition on November 7.
The theme is MOVEMENT
Max 3 pictures per participant
All pictures on paper
The winner gets 10 points, 2nd gets 5  points and 3rd gets 3 points in this years club championship.

19 september kl 18 Öppen onsdag – Open Wednesday

Den 19 september kl 18 kör vi en Öppen onsdag. Då tar var och en med sig något att dela med oss andra. Frivilligt förstås. Vad som helst som är relaterat till fotografi. Det behöver inte vara långt eller mycket men något som intresserar dig.

On September 19 at 18:00 we run an Open Wednesday. Then each one of us can bring something to share with the rest of us. Voluntarily of course. Anything related to photography. I doesn’t have to take a lot of time or be extensive but something of your own interest.

Välkomna – Welcome

12 september kl 18 Utefoto/workshop lumen print

12 september kl 18 samlas vi på Polhemsgatan 38 för en workshop om lumen print. Delar av workshopen kommer att vara utomhus. Brice Etienne beskriver metoden och låter oss pröva.

12 September at 18.00 we gather at Polhemsgatan 38 for a workshop about lumen print. The workshop will partly be outdoors. Brice Etienne explains the method and let us try in practice.

PROGRAMÄNDRING

Den 19 september ersätts färgfilmframkallningen med Öppen onsdag. Då blir det tillfälle att dela med sig om något man håller på med, visa bilder, rekommendera en bok mm mm. Alla kan bidra med något.

Den 21 november ersätts öppen onsdag med Färgfilmsframkallning. Mats E och Thomas M visar hur man gör med sous vide-metoden.

Medlemsavgifter 2019

Styrelsen har beslutat om medlemsavgifter för 2019. Klicka på Bli medlem-länken i högra kolumnen för att se de nya avgifterna.

The board have decided on member fees for 2019. Click on the Bli medlem link in the right column to see the new fees.

5 September kl 19:00 Månadsmöte – Month meeting

Dags för månadsmöte igen. Nya och gamla medlemmar välkomna. Klubbinformation. Bildtävling (1 bild/deltagare) och ett kort föredrag av Thomas Lönnegren.

Välkomna

It’s time for a month meeting again. New and old members are welcome.
Club information. Picture contest (1 pic/participant) and a short lecture by Thomas Lönnegren.

Välkomna – Welcome