21 november 18.00 Färgfilmsframkallning – Colour film development

Färgfilmsframkallning enligt sous vide-metoden. Mats E och Thomas M demonstrerar hur man framkallar färgfilm nästan som vanlig svartvitt. En sous vide är en doppvärmare med cirkulationspump som används för att få ett vattenbad att hålla den temperatur som erfordras vid framkallning med C-41 eller E-6-kemi. Framkallningsdosa och kemi (i flaskor) får stå i vattenbadet tills temperaturen i kemin är rätt. Sedan framkallar man enligt den process man önskar.

ENGLISH

Color film development acc. to the sous vide method. Mats E and Thomas M demonstrates how to develop colour film almost like usual b&w. A sous vide is an immersion heater with a recirculation pump that is used to get and maintain the right temperature required when developing in C-41 or E-6 chemistry. The developing tank and chemistry (in bottles) is standing in the water bath until the temperature of the chemistry is right. Then you develop acc. to the process you want.

14 november 18.00 Studiofotografering – Studio photography

Studio Workshop – FULLY BOOKED, reserves available

Det är dags för lite studiopraktik. Jesper Hedin och Gunnar Eldh guidar och visar oss om hur man gör. Studion sätts upp på Polhemsgatan 38.
Max 8 deltagare. Anmälan i länken nedan.

Time for some stuio practise. Jesper Hedin and Gunnar Eldh guide us and show how to do it. The studio is set up at Polhemsgatan 38.
Max 8 participants. Apply in link below.

Anmälan – Application

7 november 19.00 Månadsmöte – Month meeting

Månadsmöte med info, TEMA-tävling och fotomingel. Nya medlemmar välkomna. Ta med dina pappersbilder på temat Rörelse (max 3 st)

Month meeting with info, THEME contest and photo mingle. New members are welcome. Bring your paper copies on the theme Movement (max 3 pcs)

Välkomna – Welcome

24 oktober 18.00 Utefoto – Outdoor photography

24 oktober kl 18.00

Samlingsplats: Götgatan utanför T-bana Slussen, uppgång Hökens Gata.

Från Götgatans folkvimmel kan vi gå österut mot Renstiernas gata, genom ett historiskt Stockholm med arkitektur och miljöer från 1600 och framåt. Bellman bodde här under en period. August Strindbergs genombrottsroman började här. Stockholms bödel bodde här tills han själv avrättades 1650. Vi kan beundra utsikten över staden från Katarinahissen, Mosebacke terassen, Höga stigen, Katarina Kyrkobacke och många andra platser.

När sedan tröttheten kommer krypande finns möjlighet till After Foto i stort sett i varje gathörn.

ENGLISH

24 October at 18.00

Meeting point: Götgatan outside Metro station Slussen, exit Hökens gata.

From the crowded Götgatan we can go East towards Renstiernas gata through a historical Stockholm with architecture and surroundings from 1600 and onward. Bellman lived here for a period. August Strindbergs debut novel started here. The executioner of Stockholm lived here until his own execution in 1650. We can admire the view from Katarinahissen, Mosebacketerassen, Höga stigen, Katarina kyrkbacke and many other places.

As tiredness comes creeping on us there are opportunities for After Photo practically in every corner.

Fredrik Norberg

20-21 oktober Workshop flytande emulsion – Workshop liquid emulsion

20-21 oktober Workshop flytande emulsion

Max 6 deltagare. ANMÄLAN krävs. Se länk nedan
Plats: Russinvägen 60
T-bana Hökarängen
Tid 11:00 till 16:00
Link: https://drive.google.com/open…

Tel. Micke 076-5215603

20-21 october Workshop liquid emulsion

Max 6 participants. APPLICATION required. See link below
Location: Russinvägen 60
Metro:Hökarängen
Time 11:00 to 16:00
Link: https://drive.google.com/open…  

Tel. Micke 076-5215603

17 oktober 18.00 Bildsamtal – Picture talk

17 oktober kl 18 BILDSAMTAL

För dig som hellre pratar om bilder än kameror och mörkrumsteknik.
Ta med några av dina egna bilder (på papper). Brice Etienne leder samtalet.

For you that rather talk about pictures than cameras or darkroom technique. Bring some of your own  pictures (on paper). Brice Etienne will lead the conversation.

Påminnelse – TEMA-tävlingen – Reminder – THEME competition

Det är fortfarande en dryg månad kvar till TEMA-tävlingen den 7 november. Temat är RÖRELSE
Max 3 bilder per deltagare
Alla bilder på papper
Vinnaren får 10 poäng, 2:an får 5 poäng och 3:an får 3 poäng i årets klubbtävling.

It is still over a month until the THEME competition on November 7.
The theme is MOVEMENT
Max 3 pictures per participant
All pictures on paper
The winner gets 10 points, 2nd gets 5  points and 3rd gets 3 points in this years club championship.