Fotoresa till Kiev / Photo trip to Kiev 9 – 12 May 2019

Vi har planerat en utflykt till Kiev i Maj och hittills har 7 av oss bokat både resa och hotell. Alla resenärer ansvarar själva för beslut kring och bokning av flyg och hotell.

Vad kommer vi (förslagsvis) att göra:
Torsdag 9:e – anländ till Kiev och middag
Fredag 10:e – Kolla in Kiev
Lördag 11:e – dagsutflykt till Chernobyl och spökstaden Pripyat (vi måste förstås boka innan vi åker)
Söndag 12:e – upptäck mer av Kiev och hemresa.

Om någon / några skulle vilja besöka Poltava så funkar det som dagsutflykt. Googla för mer info.

Så här har vi bokat hittills:
Flyg: Ukrainian den 9:e klockan 14:20 från Arlanda och tillbaks den 12:e klockan 20:30 från Kiev.
Hotell: Dnipro

När du bokat din resa – lägg ett meddelande på vår facebookgrupp.

We have planned an excursion to Kiev in May. So far, 7 of us have booked air travel and hotel. All participant are responsible for their own travel decisions and bookings.

Suggested agenda:
Thursday 9th: arrive Kiev and dinner together
Friday 10th: Explore Kiev
Saturday 11th: all-day excursion to Chernobyl and the ghost town Pripyat
Sunday 12th: explore more of Kiev. Travel back home in the evening.

So far we’ve booked as follows:
Airline: Ukrainian at 14:30 on May 9 from Arlanda and back from Kiev at 20:30 on May 12.
Hotel: Dnipro

Please post a message on our facebook group when you have booked your travel.

13 Mars kl 18.00 ÖPPEN ONSDAG – OPEN WEDNESDAY

Den här kvällen delar vi med oss av våra fotografiska erfarenheter. Thomas Meldert kommer att dela sina erfarenheter av toning med bildexempel samt tipsa om en nyttig bok. Du kan t ex visa en bildsvit, berätta om ett projekt du håller på med, visa bilder från en resa och mycket annat. Vi kör mötet i en avslappnad stil. Välkommen med ditt bidrag. Det går förstås bra att bara komma och lyssna.

This night is for sharing out of our photographic experience. Thomas Meldert will share about his experience in toning with picture samples and give a tip of a useful book. You can for instance show a suite of pictures, tell about an ongoing project of yours, show pictures from a journey and much more. We will hold this meeting in a quite relaxed style. Welcome with you contribution. It is of course ok to just come and listen.

Kallelse till ÅRSMÖTE – Notice for ANNUAL MEETING

20 mars   Kl 18.30
Plats: Polhemsgatan 38

Dagordning.

§.1 Mötet öppnas
§.2 Val av mötesordförande
§.3 Val av mötessekreterare
§.4 Fastställande av röstlängd för mötet
§.5 Val av protokolljusterare och rösträknare
§.6 Fråga om årsmötet har utlyst på rätt sätt
§.7 Fastställande av dagordning
§.8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
§.9 Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse( balans och resultaträkning )
§.10 Föredragning av revisionsberättelse
§.11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
§.12 Val av ordförande för en tid av 1 år
§.13 Val av ledamöter.
§.14 Val av revisor för ett år
§.15 Val av valberedning 2 personer
§.16 Val av övriga funktionärer i föreningen
§.17 Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner
§.18 Övriga frågor
§.19 Mötet avslutas

SERVERING

6 mars kl 19.00 Månadsmöte – Month meeting

Månadsmöte. Information och fotomingel.
Tematävling på temat PORTRÄTT. Ta med EN bild.
Nytt för vårterminen är att vi avdelar tid för att vem som helst kan dela med sig av något. Varje bidrag bör vara 5-15 minuter långt. Presentera något du har gjort, en bra fotobok, rekommendera en utställning, en kamera du har eller något annat fotografiskt.

ENGLISH

Month meeting. Information and photo mingle.
Theme contest on the theme PORTRAIT. Bring ONE picture.
New this Spring is that we reserve time when anyone can share something. Each contribution should last 5-15 minutes. Present something you have done, a photo book, recommend an exhibition, a camera you have or something else within photography.

PROGRAMÄNDRING – PROGRAM CHANGE

Den 13 mars byter vi programmet till ÖPPEN  ONSDAG.

Då delar vi med oss av våra fotografiska erfarenheter, misslyckanden och framgångar eller något av allmänt intresse. Thomas M kommer att  prata om sina erfarenheter om toning i ca 15 minuter. Välkommen att dela DINA erfarenheter.

On March 13 we alter the program to OPEN WEDNESDAY.

It’s a night where we share out of our photographic experiences, failures and successes or other of common interest. Thomas M will talk about his experience with toning for ca 15 minutes. Welcome to share YOUR experience.

20 februari kl 18.00 Studiofotografering – Studio photography

Studio Workshop

Det är dags för lite studiopraktik. Jesper Hedin och Gunnar Eldh guidar och visar oss om hur man gör. Studion sätts upp på Polhemsgatan 38.
Max 8 deltagare. Anmälan i länken nedan.

Time for some stuio practise. Jesper Hedin and Gunnar Eldh guide us and show how to do it. The studio is set up at Polhemsgatan 38.
Max 8 participants. Apply in link below.

ANMÄLAN/APPLICATION HERE

Medlemsavgift 2019 – Member fee 2019

Sista datum för att betala medlemsavgift för 2019 är den 28 februari. Den som inte betalat då får en hård exit på sitt nyckelkort. Om betalning kommer in senare går det att ordna nyckelkort igen. Alla medlemmar som inte betalar senast angivet datum hamnar på en exitlista och förlorar tillgång till Facebookgruppen. Sen betalning ger dig naturligtvis tillgång till Facebook igen. Se avgifterna här

English

The last date to pay the member fee  for 2019 is on February 28. Those who do not pay by then will have a hard exit on their key cards. If you pay later, you will have to apply for a key card once again. All members that do not pay in time will be added to an exit list and will lose access to our closed group on Facebook. Late payment will of course give you the Facebook access back. Find the fees here