19 september kl 18 Öppen onsdag – Open Wednesday

Den 19 september kl 18 kör vi en Öppen onsdag. Då tar var och en med sig något att dela med oss andra. Frivilligt förstås. Vad som helst som är relaterat till fotografi. Det behöver inte vara långt eller mycket men något som intresserar dig.

On September 19 at 18:00 we run an Open Wednesday. Then each one of us can bring something to share with the rest of us. Voluntarily of course. Anything related to photography. I doesn’t have to take a lot of time or be extensive but something of your own interest.

Välkomna – Welcome

12 september kl 18 Utefoto/workshop lumen print

12 september kl 18 samlas vi på Polhemsgatan 38 för en workshop om lumen print. Delar av workshopen kommer att vara utomhus. Brice Etienne beskriver metoden och låter oss pröva.

12 September at 18.00 we gather at Polhemsgatan 38 for a workshop about lumen print. The workshop will partly be outdoors. Brice Etienne explains the method and let us try in practice.

PROGRAMÄNDRING

Den 19 september ersätts färgfilmframkallningen med Öppen onsdag. Då blir det tillfälle att dela med sig om något man håller på med, visa bilder, rekommendera en bok mm mm. Alla kan bidra med något.

Den 21 november ersätts öppen onsdag med Färgfilmsframkallning. Mats E och Thomas M visar hur man gör med sous vide-metoden.

Medlemsavgifter 2019

Styrelsen har beslutat om medlemsavgifter för 2019. Klicka på Bli medlem-länken i högra kolumnen för att se de nya avgifterna.

The board have decided on member fees for 2019. Click on the Bli medlem link in the right column to see the new fees.

5 September kl 19:00 Månadsmöte – Month meeting

Dags för månadsmöte igen. Nya och gamla medlemmar välkomna. Klubbinformation. Bildtävling (1 bild/deltagare) och ett kort föredrag av Thomas Lönnegren.

Välkomna

It’s time for a month meeting again. New and old members are welcome.
Club information. Picture contest (1 pic/participant) and a short lecture by Thomas Lönnegren.

Välkomna – Welcome

29 Augusti kl 18 Ungdomskväll – Youth night

Ungdomssamling på Polhemsgatan 38.
Youth gathering at Polhemsgatan 38.

Om du är yngre än 26 år och intresserad av den klassiska fotografin (analoga) så är du välkommen att besöka oss för att se hur det går till. Det är ett bra tillfälle att ansluta sig som medlem.
If you are younger than 26 and interested in classical photography (analog) you are welcome to visit us and view how we do it. It is a good opportunity to join as a member.

22 augusti – Utefoto – Outdoor photography

Utefoto onsdag 22 augusti på Gröna Lund eller i dess omgivningar
Hit har stockholmare kommit för att roa sig i mer än 250 år. Det gick väl litet vildare till förr – Bellman skriver år 1769 i sin epistel nr 31
‘Se Movitz, hvi står du och gråter Så blodig och svullen och stinn’
Vi nöjer oss med att fotografera i och runt Gröna Lund, förhoppningsvis utan att dela Movitz öde.
Den 22:a är det konsert – https://www.gronalund.com/sv/scen-show/konserter/hov1-228/ – vilket innebär att inträdet är 270 efter klockan 18. Före är det 120. För oss som är över 65 är det gratis inträde, även konsertkvällar (äntligen litet respekt för oss gamla stötar!).
Gröna Lunds omgivningar bjuder på trevliga promenader och mycket att fota. Så kom även om just Grönan inte är din idé om kul fotokväll.
Vi träffas utanför ingången vid Tyrol något före 6 så att de som vill fota inne på Gröna Lund kan komma in för det lägre priset.
.
Outdoor photography on Wednesday 22nd August at Gröna Lund or its surroundings.
On the 22nd there is a concert https://www.gronalund.com/sv/scen-show/konserter/hov1-228/ – which means the entrance is 270 SEK after 18:00. 120 SEK before 18:00. For 65+ free entrance.
We meet up at the entrance of Tyrol some time before 18:00 for those who want to enter Gröna Lund can have the lesser fee. The surroundings offer nice walks and plenty of photography possibilities.
Utflyktskommittén