Terminsavslutning

Den 11 juni var det terminsavslutning med bildsamtal på tema ”händer” (det som sitter längst ut på armen).

Här ser ni några av bilderna som diskuterades.

 

Landsort

Helgen 17-18 maj är det klubbutflykt till Landsort i Stockholms skärgård.

I skrivande stund är det tolv medlemmar som åker med.

Bildsamtal

Efter årets årsmöte beslutades det att vi skall ha ett större fokus på bildsamtal och införa ett tema till varje möte. Thomas Meldert utsågs till temageneral och har redan lyckats producera en respektingivande lista med teman inför kommande år.

Teman för höstterminen 2014

Ny hemsida

I takt med att klubben växer märks en ökad efterfrågan på information om klubben och dess aktiviteter. På styrelsemötet i maj 2014 togs beslutet att skissa på en hemsida. Arbetet påbörjades före sommaren, och beräknas vara klart när höstterminen börjar. Ansvariga för att bygga sidan är Johan K och Hanna.