Pappersförvaring i mörkrummet

Privata papper – max 2 märkta lådor per person
I mörkrummet finns en hylla där våra medlemmar kan förvara sina privata papper. På den här hyllan får varje medlem lägga max 2 lådor med papper. De ska vara tydligt märkta med namn samt datumet då man lade dit dem. Om de har legat mer än ett år efter datumet på förpackningen tillfaller de klubben och läggs på hyllan Fria papper. Man får märka om sina papper när man vill, men man får aldrig skriva ett datum i framtiden.

Vi är i skrivande stund över hundra medlemmar i föreningen, och vi har begränsat med plats i mörkrummet. Om du vet med dig att du inte kommer använda ditt papper på ett tag, ta gärna hem lådorna för att ge plats åt andra.

Fria papper
Papper på den här hyllan är fria för alla medlemmar att använda i vårt mörkrum. Man får INTE ta hem eller märka lådor med sitt eget namn och lägga dem på privathyllan.

Gratispapper
På den här hyllan lägger vi papper som vi inte längre vill ha. Ta med dem hem, använd dem, sälj dem på ebay eller gör vad du vill med dem, utom att lämna dem i lokalen!